Julkaisemme operaatiotiedettä ja Factory Physics® (Tehdasfysiikkaa) esittelevän vierasblogisarjan, jonka on kirjoittanut toimitusjohtaja Ed Pound. Toivomme tämän sarjan tuovan uutta näkökulmaa tuote- ja palveluprosessien johtamiseen. Kaikki sarjan osat löydät täältä: Factory Physics -vierasblogi

Osa VII: Kaksi asiaa mitä jokaisen talousjohtajan (CFO) ja operatiivisten johtajan (COO) pitäisi tietää varastojen hallinnasta  

Valmiiden tavaroiden ja raaka-aineiden varastot ovat elintärkeitä komponentteja useimpien yritysten sijoitetussa pääomassa. Kuitenkin on monia, monia johtajia, jotka kärsivät epävirallisista varastojen hallintaan liittyvistä lähestymistavoista.

  • Yritykset asettavat varastotasot osien hinnan tai tuotteiden kannattavuuden perusteella, millä ei itse asiassa ole vaikutusta varaston siihen määrään, mikä varastoissa olisi tiettyä osaa oltava – tästä lisää myöhemmin.
  • Päälliköt kokeilevat varastopolitiikkoja. Esim. ilmoittavat mielivaltaisesti varastonpudotuksen tavoitteeksi 40 %, ja sitten määräävät organisaatiolle suunnan tavoitteen saavuttamiseksi riippumatta siitä, onko se saavutettavissa vaiko ei. Kaikki ovat mukana siihen asti kunnes asiakaspalvelu alkaa kärsiä. Sen jälkeen kaikki ovat valmiina tilaamaan mitä ikinä tarvitaan asiakaspalvelutasojen palauttamiseksi, kun varastot on leikattu liian alhaiseksi.

Kutsumme tätä huonoon tietoon perustuvaa tavoitteiden asettamislähestymistapaa nimellä ”kokeillaan toimitusketjussa” -tavaksi. Kun yhden johtajan politiikka ei toimi, johtaja siirrytään ”muihin uran mahdollisuuksiin.” Seuraava johtaja tulee ja yrittää jotain erilaista, mikä saattaa toimia tai ei. Tämä jatkuu, kunnes tulee jonkin stabiliteetti ja sopivia tuloksia syntyy. Tämä voi toimia organisaatiossa pitkällä aikavälillä, mutta se on tehoton tapa hallita ja helvetti yksittäisille johtajille.

Tehokkaampi ja kannattavampi tapa hallita liiketoimintaa on soveltaa tieteellistä ja ennakoitavaa lähestymistapaa varastonhallintaan. Factory Physics varaston suorituskykykäyrät tuovat operaatiotieteen kehityksen liiketoimintaan sovellettuna. Tätä lähestymistapaa ei sovelleta ainoastaan materiaalivarastoon, vaan myös pehmentämään ja hallitsemaan ostovelkojen hallintaa – kaksi pääpääoman optimoinnin pääkomponenttia, varasto ja ostovelat. Kun aletaan tutustumaan ja ymmärtämään tätä lähestymistapaa, siinä on kaksi ensisijaista konseptia, jotka tulee tietää:

  1. Miltä käytännön täydellinen maailma näyttää
  2. Kuinka paljon varastoja sinulla pitäisi olla sinun maailmassasi

Miltä sinun käytännön täydellinen maailma näyttää

Ennen kuin pääsemme käytännön täydelliseen maailmaasi, määritellään kaikkien täydellinen maailma. Tämä itsessään on hyödyllinen tehtävä, koska se tarjoaa suorituskyvyn ylärajan. Monet johtajat asettavat tavoitteita ymmärtämättä suorituskyvyn rajoja, siksi he eivät tiedä, mikä on realistista.

Kaikissa täydellisissä maailmoissa kysyntä ja tarjonta ovat täysin synkronoituja. Kaikki kysyntä täyttyy täsmälleen ajoissa vähimmäiskustannuksin. Tämä tarkoittaa maksimaalista voittoa ja kassavirtaa. Koneet ja ihmiset ovat 100 % hyödynnettyjä, ne ovat täysin joustavia tekemään minkä tahansa tuotteen milloin tahansa ja moraali on mahdollisimman korkea. Tässä maailmassa sinulla olisi nolla lopputuotetta ja nolla raaka-ainetta. Nolla valmiita tuotteita, koska heti kun teet jotain, asiakas ilmaantuu ja sanoo: ”Juuri tämän minä halusin näin. Kiitos!”

He maksavat käteisellä paikan päällä ja poistuvat onnellisina. Raaka-aineet on nolla, koska heti kun tarvitset jotain, toimittajaa ilmaantuu täsmälleen sen materiaalin kanssa mitä tarvitset ja täsmälleen oikean määrän oikeilla spesifikaatioilla. Hyvä maailma? Factory Physics Inc:llä me aina hymyilemme, virnistämme tai epäilemme tähtiä, kun kuvaamme tätä täydellistä maailmaa. Valitettavasti kukaan ei elä tässä täydellisessä maailmassa, koska on olemassa yksi sana -VAIHTELU.

Vaihtelussa – aina on olemassa vaihtelua – käytännön täydellinen maailma näyttää erilaiselta kuin täydellinen maailma. Maailmassasi kysyntä vaihtelee. Asiakkaat haluavat eri värejä, kokoja, tuotteiden teknisiä speksejä ja he tilaavat vaihtelevia määriä eri aikoina. Tarjonta vaihtelee. Toimittajat toimittavat myöhään tai aikaisin. Ne vaativat vähimmäistilausmääriä, jotka eivät tavallisesti vastaa asiakkaiden kysyntää. Vaihtelun seurauksena yrityksillä on aina raaka-aineita ja lopputuotteita varastossa.

Jokaisen johtajan pitäisi tietää, miltä heidän käytännön täydellinen maailmansa näyttää. Käytännön täydellisessä maailmassasi saavutat parhaan mahdollisen suorituskyvyn millä tahansa vaihtelun tasolla. Varastojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että on käytettävissä vähimmäismäärä varastoja, jotta saavutat haluamasi palvelutason.

Yksinkertaisuuden vuoksi pysytään nyt ainoastaan materiaaleissa, joita yritys harkitusti varastoi. Nämä ovat tavallisesti kohteita, joilla on toistuvasti keskisuuri ja suuri määrä kysyntää. Varastopaikat ja logistinen rakenne on olemassa kaikilla yrityksillä, myös niillä, jotka tekevät töitä tilauksesta tai insinööri-tilaustuotteita (siis palveluliiketoiminta), mutta tämä on toinen keskustelu. Suuri apu varaston käyttäytymisen ymmärtämiseen on operaatiotutkimuksen tarjoama visuaaliset suorituskykykäyrät, joiden avulla johtajat voivat saavuttaa ennustettavia tuloksia. Katso Factory Physics for Managers -kirjasta, jossa kerrotaan lisää suorituskykykäyristä. Varastonhallinnassa on erityinen suorituskykykäyrä, jota kutsutaan tehokkuusrajoiksi (tehokkuusreuna, efficent frontiers). Alla olevassa kuvassa on esitetty joukko tehokkuusreunakäyriä 100 osan näytteelle (100 erilaista osaa), joka voi olla joko raaka-ainetta tai valmiita osia.

Jos haluat tietää, miltä käytännön täydellinen maailma varastolle voisi näyttää, tarvitset tehokkuusreunakäyrän. Lyhyt kuvaus, kuvassa y-akseli on keskimääräinen varastonarvo ja x-akseli on täyttöaste, fill rate tai todennäköisyys, että sinulla on osia, kun kysyntä ilmestyy. Vihreät, punaiset ja siniset käyrät edustavat erilaisia vaihtoehtoja kuinka tilataan osia. Vihreä käyrä perustuu tilauskokoon, jossa on 100 tilausta per aikajakso (aikajakso voi olla viikko, kuukausi jne.). Niinpä 100 osan näyte osa joukko on yksi tilaus keskimäärin per aikajakso per osa.

  • Vihreä käyrä – tilataan jokainen osa kerran per aikajakso
  • Punainen käyrä – tilataan jokainen osa kaksi kertaa per aikajakso
  • Sininen käyrä – tilataan jokainen osa neljä kertaa per aikajakso

Tämä analyysi osoittaa, että kaksinkertaistamalla tilaustaajuus (kuljetaan vihreästä käyrästä punaiseen käyrään) se tuo jonkin verran varastojen pienenemistä paitsi todella korkeilla täyttöasteilla. Kuitenkin kaksinkertaistamalla tilaustaajuuden edelleen, ei käytännössä saada paljonkaan lisäetua. Tämä on erittäin tärkeä tieto tietää, kun määritetään turvallisuusvaraston tasoja ja tilausten johtamistoimia.

Toinen hieno visuaalinen kuva, jonka tehokkuusreunakäyrät tuovat, on, että vaihtelu siirtää yrityksen pois täydellisestä suorituskyvystä. Kuvassa tähti kuvaa 100 %:n täyttöastetta ja 0 $:n keskimääräistä varastoarvoa. Jos vaihtelua ei olisi, yritys voisi toimia tähden kohdassa. Etäisyys tähdestä on osoitus yrityksesi vaihtelun tasosta. Riippumatta siitä, missä määrin sinulla on vaihtelua, voit optimoida suorituskyvyn.

Kuinka paljon varastoja sinulla pitäisi olla käytännön täydellisessä maailmassasi

Kuinka paljon varastoja tarvitset käytännön täydellisessä maailmassasi? Tämä on tärkeä strateginen päätös johtajille. Tehokkuusrajojen käyttämisessä on kysymys siitä, mikä on käyrä ja missä kohtaa valitulla käyrällä haluat olla. Jos 100 osaa ovat kaikki valmiita tavaroita, siirtymällä 100 osan uudelleen tilauksesta per periodi 200 uudelleen tilaukseen per periodi, kaksinkertaistat ostotilausten määrän. Toisaalta, jos yrityksesi on sinisellä käyrällä 99 %:n täyttöasteella, voit säilyttää saman määrän valmiita tavaroita varastossa puolella tehdastilausmäärällä – sinisellä tai punaisella käyrällä on sama määrä varastoa 99% täyttöaste. Tällä voi olla merkittäviä kapasiteetti seurauksia, jos sinulla on merkittäviä asetuksia (asetusajat ovat merkityksellisiä). Jos puhumme raaka-aineista, vähemmän hallittavia ostotilauksia on parempi, joten käyrillä on myös strategisia vaikutuksia kyseisellä alueella.

On muistettava seuraava järjestys määritettäessä, kuinka paljon varastoa on oikein yrityksellesi:

1) Määritä yrityksen tehokkuusreunakäyrä

Käyrän laskemiseen tarvittavat informaation jokaisen osan osalta:
i. Kysyntä ja kysynnän varianssi (demant and demant variance)
ii. Korvaavan toimituksen aika ja korvaavan toimitusajan varianssi (repleishment time and repleishment time variance)
iii. Kustannus
Siinä se. Tämä on informaatio, joka jokaisella yrityksellä on. Huomaa, että kustannus sisällytetään laskentaa, koska on tiedettävä varaston arvo, mutta kustannus ei ohjaa varaston vaatimuksia. Kustannus tietysti vaikuttaa kysyntään, mutta perustavaa laatua vaikuttavat tekijät varaston vaatimuksiin ovat kysyntä ja täydennysaika. Factory Physic for Managers kirjassa on lisää täydennysajan varianssista.

2) Määritä, missä varastosi suorituskyky on ja vertaa sitä käyrään

Jos olet poissa käyrältä, on mahdollisuus parantaa toimintaa siirtymällä käyrälle. Mahdollisuus ei kuitenkaan aina ole varaston vähentäminen. Jos yrityksesi varaston suorituskyky on suunniteltu valkoisen timantin mukaisesti (kuva), sinulla on valtava mahdollisuus. On paljon erilaisia mahdollisuuksia siirtyä käyrällä, vähentää varastoa (siirtyä alas y-akselilla) ja parantaa täyttöastetta (siirtyä oikealle x-akselilla). Kuitenkin, jos olet harmaalla timantilla (alhaalla vasemmalla, seuraava ”200” laatikosta) parannus täyttöasteessa käyttämällä punaista tai vihreää käyrää täyttöasteen parantamiseen vaatii lisää varastoja, ei myöskään ole paljon hyötyä siirtyä siniselle käyrälle. Harmaa timantti ei ole iloinen paikka olla, mutta ainakin tiedät missä olet nyt. Jokainen talousjohtaja ymmärtää, että varastojen arviointi ei pidä sisällään suuria odotuksia pikavoitoista varastojen vähennyksenä. Ei vara venettä kaada.

3) Siirry käyrällä

Valitse kohta. Tämä tarkoittaa, että päätät ja teet kompromissin. Se mikä on sopiva jollekin yritykselle, ei välttämättä ole hyvä toiselle yritykselle. Se mikä sopii yhdelle joukolle osia, ei ehkä ole oikein toiselle joukolle osia. Toki, myyjät tulevat sanomaan, että he haluavat 100 % täyttöasteen. Mutta he eivät ole hulluja. Näytä heille, että he voivat saada 99,9 % täyttöasteen 5 miljoonan dollarin varastolla tai he saavat 99 % täyttöasteen 3 miljoonan dollarin varastolla ja he eivät voi olla välittämättä tästä ilmeisestä mahdollisuudesta.

Sen jälkeen kun valitset pisteen käyrältä, olet valinnut politiikkojen joukon osille, joihin analyysi pohjautuu. Uudelleen tilauspiste ja uudelleen tilausmäärä TAI turva varasto ja toimitusten päivät riippuvat siitä, minkä tyyppistä politiikkaa käytät johtaessasi varastoasi. Näitä politiikkoja käytetään sitten hallinnoimaan varastoa käyttämällä suunnittelua / ERP-järjestelmääsi.

Jos et johda tehokkuusreunojesi käyrillä, olet arvaamassa varastot. Jos johdat tehokkuusreunojesi käyrillä, tiedät tarkalleen mitä ostovelkasi pitäisi olla raaka materiaalien osalta minä hetkenä tahansa. Tämä tarjoaa taloudellisen ulottuvuuden hankinta- ja taloushenkilöstölle, jotta yrityksen käteisvaroja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Käyttämällä varaston suorituskäyriä, jotta ymmärretään ja osataan ohjata käytännön täydellisessä maailmassa, saadaan ennakoitava, optimaalinen suorituskyky. Älä kokeile yrityksesi suorituskyvyllä.

Alkuperäinen julkaisu:
Ed Pound: Two Things Every CFO and COO Should Know About Inventory Control. https://factoryphysics.com/Blog (Käännös- ja julkaisulupa Quality Knowhow Karjalainen Oy, Kääntäjä DI Antti Piirainen.)

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa tehdasfysiikasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.