Johdatus tehdasfysiikkaan

Miten varmistaa suuri liikevaihto, matalat kustannukset ja erinomainen asiakaspalvelu samaan aikaan? Pitääkö varaston määrää kasvattaa vai pienentää? Onko nopeampi läpimenoaika aina parempi? Onko resurssien käyttöaste maksimoitava kaikkialla?

Yritysten pääasiallinen tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa pitkällä aikajänteellä ja samaan aikaan toimia valitsemiensa arvojen mukaisesti. Tehdasfysiikkana ja Operaatiotieteenä tunnetuksi tullut lähestymistapa tarjoaa keinot täyttää asiakkaan vaatimukset ja odotukset.

Yritykset yrittävät jatkuvasti löytää uusia tapoja parantaa tuottavuuttaan. Samaan aikaan tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ovat riippuvaisia luonnon laeista, jotka eivät muutu. Yritykset pyrkivät jatkuvasti keksimään pyörää uudestaan ja toisaalta yrittävät löytää hopealuotia, helppoa ratkaisua kaikkiin ongelmiin.

Tehdasfysiikka ei korvaa Leania, Six Sigmaa eikä muita parannusmenetelmiä, vaan tukee kaikkia ja auttaa varmistamaan parannusprojektien oikean kohdistuksen ja taloudellisen vaikuttavuuden.

Koulutus on tarkoitettu toimintojen taloudesta vastaaville ja muista asiasta kiinnostuneille, titteliin katsomatta. Kurssilla pyritään sitomaan parannustoimenpiteet yrityksen tulokseen ja löytämään malleja toiminnan optimoinnille.

Koulutuksen ohjelma

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely, ohjelma
Teollisesta vallankumouksesta ketteryyteen
Mikä meni pieleen ja mitä siitä voisi oppia?
Operaatioiden toiminnan tarkoitus
Tehdasfysiikan yhteys tulokseen ja tilinpäätökseen
12:00 Lounas
13:00 Tehdasfysiikan lainalaisuudet
14:30 Kahvi
15:00 Vaihtelun merkitys toiminnalle
16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

 

08:15 Päivän aloitus
Tuotanto- / palvelusysteemin tuottavuuden maksimointi
Kehityshankkeiden vaikutus kustannuksiin
11:30 Lounas
12:30 Varastojen optimointi
Puskureiden tehokas käyttö
14:00 Kahvi
14:30 Strategisen ja taktisen tason valinnat
Operaatioiden mittaaminen
16:00 Toinen päivä päättyy

 

Seuraava toteutus

Seuraava ajankohta avoin. Kysy yrityskohtaisesta toteutuksesta!

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.