Johtamisen tasot

Strateginen, taktinen, operatiivinen sekä ohjaaminen

Tehdasfysiikassa on tärkeää, kuinka päällikkö, johtaja, omistaja tai alihankkijaketjun edustaja voi ennustettavasti saavuttaa suuren kassavirran, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason.

Kolmekirjaimiset ratkaisut ovat ottaneet vallan! Ihmisten halu hallita ja ratkaista monimutkaiset ongelmat yksinkertaisesti, on inhimillistä. Tämä sama tilanne vallitsee kaikkialla. Halutaan, että joku tai jokin kertoo, mitä pitää eksaktisti tehdä. Sen sijaan, että pyritään selvittämään, kuinka asiat ovat ja mitä vaikutuksia on. Helposti menee sekaisin tekeminen ja tulos.

Tehdasfysiikan takana oleva kova tiede auttaa arvioimaan ja valitsemaan sirpaleituneessa tietoympäristössä, mikä toimii missäkin ja missä olosuhteissa. Tämä tieteellinen pohja ei ole herkkä jatkuvien neuvojen ja ismien maailmassa, loputtomassa suossa.

Tehdasfysiikan vahvuus perustuu tieteeseen, se ei ole intuition sanelema toimenpide! 

Meillä jokaisella on teorioita ja ajatuksia. Se, että ovatko ne oikeita ja toimivatko ne, onkin toinen juttu. Pääsääntöisesti ihmisen ”teoriat” ovat intuitioita, heurestiikkoja, jotka kuvaavat induktiivista erhettä, narraatiota (omista havainnoista kumpuavia tarinoita, ymmärtämättä kokonaisuutta). Kysymys on tieto-teoriasta.  

Yksi keskeisin piirre hyvälle teorialla on, että sillä voi ennustaa luonnon ilmiöt tai käyttäytyminen, jota vielä ei ole tapahtunut tai havaittu.

Toimintojen kestävän johtamisen perusta on, että ymmärtää kuinka luonto/ prosessit/ operaatiot käyttäytyvät ja kuinka tämä näkyy taloudessa. Usein kuitenkin ollaan tilanteessa, että ei ymmärretä luonnon käyttäytymistä ja päätetään toimia luontoa ”vastaan”.

Positiivinen kassavirta ja pitkänajan voitto (kannattavuus) ovat yleensä ensisijaisia yrityksen tavoitteita.

Eliyahu Goldratt totesi, että valmistuksen tavoitteena on ”tehdä rahaa nyt ja tulevaisuudessa”. Tämä määritelmä kuvaa hyvin valmistuksen päämääriä, jos siihen vielä lisätään, että valmistus tapahtuu ”ydinarvojemme mukaisesti”.

”Valmistuksen päämääränä on tehdä rahaa nyt ja tulevaisuudessa ydinarvojemme mukaisesti” 

Ristiriidat organisaatioiden johtamisessa

Kannattavuus saavutetaan, kun samanaikaisesti lisätään myyntiä ja vähennetään kustannuksia. Valitettavasti suurin osa toimenpiteistä on kuitenkin ristiriidassa toistensa kanssa: yhdistelmä, jossa alennetaan kustannuksia, pienennetään varastoja, pyritään korkeaan käyttösuhteeseen ja korkeaan läpimenoon, vaatii tämä erittäin pienen vaihtelun. 

On luonnonlaki, että ei voi olla yhtä aikaa kaikkea (koska on vaihtelua). Se on strateginen valinta, kuinka sijoitut tehokkuusreunoille. Jos valitset väärin, vaikka onnistuisit operatiivisesti tekemään oikeansuuntaisia toimenpiteitä, tulosta ei saada. Tunne asiakkaasi ja se mitä tavoittelet.

Sijainnin valinnan tehokkuusreunaan nähden on keskeisimpiä strategisia päätöksiä

Vaihtelu ja satunnaisuus tekevät rahantekemisen saavuttamisen vaikeaksi. Kvantitatiivisemman kehyksen muodostamiseksi tarvitaan kehys, jonka avulla voidaan päättää parhaat mahdolliset suoritusarvot ja noudattaa niitä. Tähän tarvitaan komponentit:

  1. Ympäristö: Muunnosresurssien määrä ja vaihtelu ja kysynnän taso ja vaihtelu.
  2. Strategia: Päätös kysynnän tasosta, resursseista ja kapasiteetistä, koska nämä ovat pitkän aikavälin päätöksiä, eikä koko ajan säädettävissä.
  3. Taktiikat: Sovellettavat politiikat ja toimenpiteet, joilla saavutetaan tehtävät tai tavoitteet (kysynnän taso, kapasiteetti), jotka on valittu. 
  4. Ohjaukset: Operaatiomaailmassa ohjaukset ovat menetelmiä tai systeemejä, joita käytetään sovellettaessa taktiikoita haluttujen suoritusarvojen saavuttamiseksi, kuten esimerkiksi ERP-systeemi tai ylempi ja alempi varastotaso. Kaikkein tehokkaimpia ohjauksia ovat sellaiset, joissa on takaisin-kytkentä, joka ilmaisen suoritusarvon tason, joka on ohjattava.
  5. Mittaukset: Operaatiosuunnitelmassa mittaukset ovat kvantitatiivisia mittoja, joita käytetään raportoimaan prosessin karakteristisia suoritusarvoja kuten ajallaan toimitukset, kapasiteetin käyttösuhde, osien määrä jne.
Strategian, taktiikan ja ohjauksen hierarkia

Tehdasfysiikka perustuu operaatioiden tieteeseen, jota voidaan kuvata viidellä askeleella:

  1. Ymmärrä ympäristö, jossa yritys toimii
  2. Visualisoi ja valitse strategia
  3. Kehitä ja määrällistä taktiikat
  4. Suorita taktiikat käyttämällä feedback-ohjauksia ja SPC-tyyppisiä ohjauksia
  5. Monitoroi mittareilla, jotka ovat yhdensuuntaiset strategian kanssa

Kaikissa liiketoiminnan alueissa on luontaiset konfliktit, joita ei voi eliminoida. Tämä on liikkeenjohdon luonne. Näitä konflikteja on ja täytyy johtaa optimaaliseen tilaan. Täytyy tehdä valintoja.

Optimaaliseen tilaan pääsemiseksi, on tunnettava luonnon lait – kuinka tuotanto ja palveluprosessit käyttäytyvät. Arvaamalla tähän ei päästä, tuotantosysteemit ovat tähän liian monimutkaisia. 

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa tehdasfysiikasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.