Johdatus tehdasfysiikkaan laskuharjoituksineen

Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa perehdytään keskeisiin riippuvuuksiin ja määritelmiin sekä siihen, kuinka ne auttavat ymmärtämään ja säätelevät toimintaamme.

Tehdasfysiikka tuo yleisen mallin ajatella tekemistä (DSP – Demand – Stock – Production eli kysyntä – varasto –tuotanto), johon sidotaan vaihteluun suojautumista vastaan tarvittavat aika, varasto ja kapasiteetti bufferit. Tämä ajatusmalli on sovellettavissa mihin tahansa liiketoiminnan prosessiin.

Useat tavoitteet ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttösuhdetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on jaksoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen.

Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeavat tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait sekä hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan.

Tehdasfysiikassa esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä (Littlen laki ja Kingmanin yhtälö), mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään.

1. Päivä: tehdasfysiikka – perusteet ja käyttösuhde

08:15 Avaus ja esittely
Mitä tehdasfysiikka on eli toimintaa säätelevät lainlaisuudet tarkoittavat

 • Tehdasfysiikan rooli toiminnan ymmärtämisessä
 • Kapasiteetin, kysynnän sekä valmistumisajan ja toimitusajan ristiriita (nelikenttä)
 • Formaalisyy
  • kysyntä, tuotanto, varasto ja virtaus sekä aika, varasto ja kapasiteetti bufferit

Vaihtelun vaikutus

 • Mitä vaihtelu on?
 • Kuinka vaihtelu tunnistetaan ja kuvataan
 • Vaihtelun vaikutus prosessiaikoihin
 • Virtauksen keskinäisvaikutukset – jonoutuminen

Demonstraatio
Kuinka vaihtelu syö kapasiteettia

11:30 Lounas

12:30 Vaihtelun vaikutus (jatkuu)

 • Kingmanin yhtälö
 • Käyttösuhde ja kapasiteetti

Laskuharjoitus

 • Kingmanin yhtälö
 • Käytännön laskuharjoitus
 • Loppuyhteenveto

16:00 Päivän päätös

Välityö: tunnista ja kuvaa kysyntä sekä läpimeno ja luo jonoutumisajan ja käyttösuhteen käyrä.

2. Päivä: tehdasfysiikka – perusdynamiikka ja

08:15 Avaus ja kertaus

Välitöiden läpikäyminen
Laskuharjoitusten läpikäyminen

Perusdynamiikka – Littlen laki

 • Parametrien väliset suhteet: jaksoaika, keskeneräinen työ ja läpimeno
 • Perus laskuharjoitus: t0, r0 te, re, CT ja WIP

Littlen laki

 • Littlen laki: paras ja huonoin sekä käytännön huonoin tapaus
  • WIP (KET), TH (läpimeno) ja CT (jaksoaika)
  • Demostraation best case

11:30 Lounas

12:30 Laskuharjoitus
Käytännön case

Mittaaminen

 • Strateginen, taktinen ja operatiivinen taso- Mitä parametreja voitaisiin mitata eri tasoilla
 • Mittaaminen ja vaihtelu

Loppuyhteenveto

16:00 Päivän päätös

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.