Tehdasfysiikkaa johtajille ja johtoryhmille

Tehdasfysiikan nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – aika, vaihtelu ja monimutkaisuus.

Tehdasfysiikan periaate

Tehdasfysiikan elementeillä voidaan arvioida, miten kaukana organisaatiosta on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista. Tehdasfysiikka tuo yleisen kuvauksen, formaalin syyn, johon sidotaan vaihteluun suojautumista vastaan tarvittavat aika-, varasto- ja kapasiteettibufferit.

Tehdasfysiikassa esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä (Littlen laki ja Kingmanin yhtälö), mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään.

Koulutus jakautuu neljään kokonaisuuteen: 

1 osa – tausta ja peruskonsepti 

  • Mihin Tehdasfysiikka perustuu 
  • formaalisyy, bufferit ja perusperiaate 

2 osa – perusdynamiikka 

  • Littlen laki: paras, huonoin ja käytännön huonoin tapaus 
  • Sisäinen benchmarking ja virtauskuva 

3 osa – vaihtelu ja jonoutuminen 

  • Vaihtelun kuvaaminen ja lajit 
  • Kingmanin yhtälö ja sen rooli

4 osa – Varastotasoihin vaikuttavat tekijät 

  • Täyttöaste ja varastonarvo 
  • Varianssiyhtälö, joka huomioi kysynnän ja korvausajan varianssi 

Koulutuksen ohjelma

9:00 Avaus ja esittely
Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
Valmistuksen tiede
Kapasiteetin, kysynnän ja valmistumisajan ristiriita – päätöksenteon konflikti
Operaatioiden kuvaus – mitä on formaalisyy
Ohjaavat ja kuvaavat mallit
Bufferit ja bufferiluokat
Perusdynamiikka
Määritelmät
Suoritusarvomittarit (Y) ja Parametrit (x)
Littlen laki
Sisäinen Benchmarking ja esimerkki simulaatio käyttäytymisestä
12:00 Lounas
13:00 Vaihtelu ja vaihtelun kuvaaminen
jakauma vs. pylväät
Virtauksen keskinäisvaikutukset
Jonoutuminen ja VUT-yhtälö
14:30 Kahvi
15:00 VUT-yhtälön käyttäminen – virtaus- ja resurssitehokkuus
Varastot ja täyttöaste – varianssiyhtälö
Yhteenveto päivästä
16:00 Päivä päättyy

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.