Vaihtelu

Vaihtelu on lajissaan ensimmäinen kirja, joka keskittyy käsittelemään ainoastaan vaihtelua. Kirjassa kuvataan erittäin yleistä käsitettä vaihtelu ja sen tunnistamista organisaatiossa. Kirjassa käydään läpi ensimmäisen kerran Suomessa tehdasfysiikan (Factory Physics ®) perusteita ja perus laskentaa, joka auttaa ymmärtämään ja kvantifioimaan vaihtelun vaikutusta.

Kirjassa kuvataan mallien ja simulaation avulla, kuinka vaihtelu tunnistetaan ja vaikuttaa toimitusketjun tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Vaihtelun vaikutus sidotaan liiketoimintaan tehdasfysiikan ja liiketalouden peruskaavojen avulla.

Päivittäinen johtaminen ja tilastollisen prosessinohjauksen sitominen operaatioiden johtamiseen on tehokas menetelmä vaihtelun hallinnassa ja prosessin stabiloimisessa. Yritysesimerkissä esitellään tilastollisen prosessinohjauksen käyttöönottaminen päivittäisen johtamisen tueksi. Lisäksi simuloidaan satunnaisen vaihtelun pienentämisen vaikutus pääoman tuottoasteeseen.

Kirjan tärkein anti on avata käsitettä vaihtelu ja auttaa ymmärtämään sen vaikutus palvelu- ja tuotanto-organisaatioihin.

Vaihtelu

Kirjoittaja: DI Antti Piirainen
Sivuja: 187 (B5 kokoinen)
Julkaisuvuosi: 2014

Tilaa kirja verkkokaupastamme!

Tutustu artikkeleihin

Tutustu tehdasfysiikan artikkeleihin ja lue lisää aiheesta.